Τιμές Τεστ Κορωνοϊού

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 984/2021 (ΧΑ 98491 ΦΕΚ 4181 2021) απόφαση του Υπουγείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται :  

Α. Ως ανώτατο όριο τιμής του PCR (MOΡIAKO) το ποσό των 45,00 €. Η τιμή περιλαμβάνει : 

  1. Δειγματοληψία
  2. Ανάλυση δείγματος (απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά).
  3. Ενημέρωση της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ

 

Β. Ως ανώτατο όριο τιμής του τέστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)το ποσό των 6,00 €. Η τιμή περιλαμβάνει:

  1. Δειγματοληψία
  2. Ανάλυση δείγματος (απαιτούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά).
  3. Ενημέρωση της πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ