Έλεγχος covid 19

1.Έλεγχος COVID 19    Μοριακός έλεγχος για το νέο κορωνοϊό με Real Time PCR.

H διαδικασία ελέγχου διενεργείτε στο  μικροβιολογικό μας κέντρο και τα αποτελέσματα δίδονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2.Έλεγχος αντισωμάτων (IgM, IgA, IgG)

Ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι της ακίδας SARS -CoV 2 για την παρακολούθηση του τίτλου αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό ή νόσηση

3. Rapid Test

Γρήγορο test ανίσχνευσης αντιγόνων για τη νόσο του Covid-19 (rapid test)