Θα είναι χαρά μας να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα, το οποίο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Το βιογραφικό σας θα καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων μας και θα κληθείτε τηλεφωνικά σε περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις για διαθέσιμη θέση.